" جدیدترین و پیشرفته ترین سیستم تندخوانی جهان"

مدرس و مبدع : دکتر حسن فراهانی

ژنوم (Genome) انسان همهٔ مادهٔ ژنتیکی یک فرد است که در اصل محتوای ژنتیکی یاخته آن فرد که شامل DNA هسته، کلروپلاست و میتوکندری است می‌باشد. کلمهٔ ژنوم از دو کلمهٔ ژن (gen) و پسوند(ome-) که از کلمهٔ کروموزوم می‌آید ساخته شده است. بدن آدم به طور نسبی از پنجاه تا صد میلیارد یاخته تشکیل شده است که در هر یاخته تمام دستورالعمل‌های کد گذاری شدهٔ لازم برای هدایت تمامی فعالیت‌های یاخته و ساخت پروتین‌های لازم، موجود می‌باشد. به هر گروه کامل از این دستورالعمل‌های ما ژنوم گفته می‌شود.

ما تحت کنترل ژن ها هستیم یا ژن ها تحت کنترل ما هستند؟

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیون ها سال زمان نیاز دارد ؟

آیا ما در برابر ژن های خود کاملا شکست خورده ایم یا عادت ها و رفتارهای ما ميتواند بر ژن های ما تاثیر بگذارد ؟

و اگر اراده و رفتارهای ما بر ژن های ما موثر است ، چگونه میتوان با اراده خود، تغییرات ژنتیکی را به سوی مطلوبی برد، که باعث تغییرات مفید بیشتری بر زندگی ما شود ؟

انسان ها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

تغییرات کوچکی در عادت های ما ، در کوتاه مدت می تواند ، از طریق انتخاب طبیعی ، بر فرکانس آللها و ژن های ما موثر باشد . مثلا برخی از عادات ما سبب میشود، در کوتاه مدت و نه طی میلیون ها سال ، ژنی در محیط ژنومي ما باقی بماند یا حذف شود !!

بسیاری از مردم گمان می کنند که تکامل به هزاران يا میلیون ها سال زمان نیار دارد، ولی بيولوژيست ها میدانند که تکامل میتواند سریع اتفاق بيفتد .

حال که تغییرات کوچک در عادت های ما از طریق انتخاب طبیعی بر فرکانس آلل ها و ژن های ما موثر است، می توان از این فرصت در جهت تغییرات مثبت بر نسل فعلی و نسل های آینده با روشی ویژه استفاده مناسب کرد.تغييرات کمي تاکنون در روش خواندن پديد آمده است و تنها تغييري که در سال‌هاي اخيري در جهان رخ داده، استفاده از روش تندخواني است .

در اين دوره آموزشي شيوه مطالعه و خواندن نيز کاملا دگرگون مي شود و حتي انواع تندخواني های مرسوم در جهان بسیار پیشرفته تر هست. در اين دوره هر صفحه بين 5 تا 9 ثانيه همراه با يادگيري خوانده مي‌شود ، به عبارت ديگر يک کتاب ۳۰۰ صفحه‌اي را در مدت زمان حداکثر 25 تا 50 دقيقه مطالعه مي‌شود.

در روش خواندن ژنومی ، علاوه بر يادگيري مفهومی و ... مطالعه امري لذت بخش و آسان خواهد شد و اين امکان را پديد خواهد آورد که فرد پس از گذراندن 9 جلسه آموزشي و استمرار تمرينات بتواند در يک بازه زماني کوتاه ، از لحاظ کمي و کيفي ، دانش خود را به ميزان شگفت انگيزي افزايش دهد. با توجه به مطالب مذکور، در اين دوره آموزشي ، خواندن کتب مختلف نیز کاملاً دگرگون می‌شود و زمينه لازم براي ايجاد دانش تراکمي و بهبود وضعيت علمي کشور فراهم می گردد.

ثبت نام دوره ویژه خواندن ژنومی

عداد جلسات: ۹ جلسه فقط حضوری(هفته ای یک جلسه)

شهریه:سیصد هزار تومان

روز های پنج شنبه و جمعه در سانس های (۸-۱۰)-(۱۰-۱۲)-(۱۴-۱۶)-(۱۶-۱۸)