توصیه های دکتر : بازی و اسباب بازی در سال دوم تولد

در این سن والدین ممکن است پول هنگفتی برای خرید اسباب بازی بپردازند که ارزش آموزشی و سرگرمی نداشته باشد. این گونه اسبا بازی ها قبل از شش ماهگی بندرت توجه کودک را به خود جلب میکند و کودک ممکن است

 

 

فقط دو سه نوبت به آن نگاه کند. موقعی که قصد خرید اسباب بازی دارید، سعی کنید اسباب بازی تهیه کنید که دست و فکر کودک با آن بکار افتد و از آن آموزش ببیند، زیرا خود کودک مایل است و در غریزه اوست که با ساختن و خراب کردن و بازی کردن یاد بگیرد.
کودک بعد از یک سالگی هنوز علاقمند است اشیائی را داخل ظرف بریزد و سپس در آورد، بنابراین مکعب های چوبی و اشیاء دیگر را می توان در اختیار کودک قرار داد. یکی از مفید ترین اسباب بازی ها در این سن عبارت است از قطعات چوبی یا پلاستیکی به اشکال مختلف تا کودک بتواند با قطعات مختلف آن خانه، کشتی یا هرچه در تخیل دارد بسازد.کودک در سال دوم تولد خود به کتاب علاقمند می شود. دو نوع کتاب ممکن است مفید واقع شود، یکی کتاب با ورقه های ضخیم که خود کودک با آن بازی کند و دیگر کتاب معمولی که مادر عکس های کتاب را به کودک نشان دهد و درباره عکس ها توضیح دهد. کودک در سن دو سالگی اسباب بازی هایی را که بتوان هل داد و عقب بکشد را دوست دارد.
موقعی که قصد خرید اسباب بازی دارید، سعی کنید اسباب بازی تهیه کنید که دست و فکر کودک با آن بکار افتد و از آن آموزش ببیند، زیرا خود کودک مایل است و در غریزه اوست که با ساختن و خراب کردن و بازی کردن یاد بگیرد