کلیه ثبت نام کنندگان قدیمی دوره های غیر حضوری مهارتکده، با استفاده از کد کوپنی که از طریق ایمیل، پیامک و یا تلفن در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، می توانند در دوره مورد نظر به صورت رایگان در وب سایت جدید ثبت نام نموده و دسترسی به محتوای آموزشی داشته باشند. کد کوپن را می بایست در فرم ثبت نام در فیلد درخواستی مورد نظر وارد نمایید.